UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNE

Ubezpieczenia turystyczne zapewniają ochronę w razie nieoczekiwanych zdarzeń losowych, do których dochodzi podczas wypoczynku – zarówno w Polsce, jak i poza granicami kraju.

Umowa polisy typu Travel dotyczy:

  • nagłego zachorowania i nieszczęśliwego wypadku, które wydarzyły się za granicą osobie mieszkającej na stałe na terenie RP;
  • innego nieprzewidzianego zdarzenia za granicą określonego w zakresie usług assistance;
  • konieczności odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej  z ważnych przyczyn losowych;
  • bagażu podróżnego przy wyjazdach zagranicznych.

Ubezpieczone ryzyka:

1. koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając za granicą musiał bezzwłocznie poddać się leczeniu, jak również określone koszty związane z przewiezieniem chorego lub transportem zwłok do Polski,

2. następstwa nieszczęśliwych wypadków za granicą polegające na trwałym uszkodzeniu ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wywołane przyczyną zewnętrzną niezależnie od woli Ubezpieczonego,

3. koszty pomocy prawnej lub finansowej oraz inne określone koszty związane z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem za granicą nie objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach ryzyka KL i NNW,

4. straty finansowe Ubezpieczonego związane z koniecznością odwołania uczestnictwa lub wcześniejszego powrotu z zagranicznej imprezy turystycznej,

5. rzeczy wchodzące w skład bagażu podróżnego, znajdującego się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub instytucji do tego upoważnionych.

Tego ubezpieczenia szukałeś? Zadzwoń, pomożemy Ci dopełnić formalności i odpowiemy na każde Twoje pytanie.

<< Powrót do Menu

 

Współpracujemy
Klient 16
Klient 15
Klient 13
Klient 12
Klient 10
Klient 9
Klient 7
Klient 6
Klient 5
Klient 4
Klient 3
Klient 2
Klient 1
Klient 17